Regulamin

1. Rezerwacji można dokonać na stronie, drogą mailową lub telefoniczną.

2. Złożone i potwierdzone rezerwacje pozostają aktywne przez 48 godzin , po tym terminie ( w przypadku braku innych ustaleń) nastąpi ich anulowanie .

3. Uważamy rezerwację za wiążącą po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu na konto bankowe .

4.Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

5. Rezygnacja z pobytu w czasie krótszym niż dwa tygodnie przed deklarowananym przyjazdem skutkuje utratą zadatku .

6. Wpłata zostanie zwrócona w całości na rzecz Klienta jeśli do rezerwacji nie dojdzie z naszej winy

7. Resztę płatności można dokonać przed terminem przyjazdu przelewem lecz nie później niż w dniu przyjazdu bądź gotówką podczas zameldowania.

8. Doba pobytowa trwa od godziny 16:00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 11:00 dnia następnego. O przybyciu po godz. 21 prosimy uprzedzać telefonicznie. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godz. 21 zarazerwowanego dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwościa wynajęcia pokoju innemu Gościowi (Zastrzeżenie to nie ma zastosowania jeśli pobyt oplacono w całości).

9. Doba pobytowa trwa do godziny 11 :00 dnia wyjazdu lecz w przypadku niepełnego obłożenia może być ona przedłużona w trybie godzinowym .

10. Życzenie przedłużenia pobytu Gość zgłasza do Gospodarza do godziny 10:00 dnia w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt może nie uwzględnić życzenia Gościa jedynie w przypadku braku wolnych miejsc. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku gdy nie upłynął okres pobytu za który uiścił należną opłatę.

11. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa.

12. Akceptujemy wyłącznie ” grzeczne ” i ułożone zwierząta na odpowiedzalość gościa za dodatkową opłatą 10 zł /doba.

13. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych willi powstałe z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność on lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.