Regulamin

1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 10:00 dnia następnego. O przybyciu po godzinie 21:00 prosimy uprzedzać telefonicznie. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godziny 22:00 zarezerwowanego dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (Zastrzeżenie to nie ma zastosowania jeśli pobyt opłacono w całości).

2. Doba hotelowa trwa do godziny 10:00 dnia wyjazdu, lecz w przypadku niepełnego obłożenia może być ona przedłużona w trybie godzinowym.

3. Życzenie przedłużania pobytu Gość zgłasza do Gospodarza do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt może nie uwzględnić życzenia Gościa jedynie w przypadku braku wolnych miejsc. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.

4. Uważamy rezerwację za wiążącą po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości pobytu na konto bankowe.

5. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

6. Rezygnacja z pobytu w czasie krótszym niż dwa tygodnie przed deklarowanym przyjazdem skutkuję utratą zadatku.

7. Wpłata zostanie zwrócona w całości na rzecz Klienta jeśli do rezerwacji nie dojdzie z naszej winy.

8. Resztę płatności można dokonać przed terminem przyjazdu przelewem (lecz nie później niż w dniu przyjazdu) bądź gotówką podczas zameldowania.

9. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa , a także za pozostawione przedmioty.

10. Akceptujemy wyłącznie „ grzeczne” i ułożone zwierzęta na odpowiedzialność Gościa.

11. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych willi powstałe z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność on lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.

12. W apartamentach obowiązuję całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, z wyjątkiem balkonów.

13. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.

14. Na terenie posesji znajduję się pies stróżujący rasy Polski Owczarek Podhalański, zabrania się wchodzenia do kojca, wkładania rąk przez ogrodzenie oraz dokarmiania zwierzęcia.

15. Za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw i w ogrodzie odpowiadają ich opiekunowie.

Życzymy miłego pobytu!